“Rektiņa un Mieze”
PVN reģ. Nr. LV90000388317
Elizabetes iela 69-9 (ieeja no pagalma),
Rīga, LV-1050

Tālrunis: + 371 6721 7486
Fakss:      + 371 6721 7493

E-pasts: birojs@rektinamieze.lv

Norēķinu konts:
AS SEB banka, UNLALV2X
Konta Nr. LV34UNLA0001000609901