UZMANĪBU! Sakarā pašreizējo epidemioloģisko situāciju Latvijas Republikā birojs “Rektiņa un Mieze” strādā ierobežotas pieejamības režīmā.
Lūdzam iepriekš sazināties ar administratori (tālr.+ 371 6721 7486) pirms ierasties uz tikšanos vai dokumentu nodošanai.

“Rektiņa un Mieze”
PVN reģ. Nr. LV90000388317
Elizabetes iela 69-9 (ieeja no pagalma),
Rīga, LV-1050

Tālrunis:  + 371 6721 7486
E-pasts: birojs@rektinamieze.lv

Norēķinu konts:
AS SEB banka, UNLALV2X
Konta Nr. LV34UNLA000100060990 1