UZMANĪBU! Sakarā Latvijas Republikā izsludināto ārkārtējo situāciju “Zvērinātu advokātu birojs CLARUS RM” SIA (iepriekšējais nosaukums “Rektiņa un Mieze”) strādā ierobežotas pieejamības režīmā.
Lūdzam iepriekš sazināties ar administratori (tālr.+ 371 2962 1263 vai +371 6721 7486) pirms ierasties uz tikšanos vai dokumentu nodošanai.

“Zvērinātu advokātu birojs CLARUS RM” SIA
Reģ. Nr. 40203338735
Elizabetes iela 69-9 (ieeja no pagalma),
Rīga, LV-1050

Tālrunis:  + 371 6721 7486
E-pasts: birojs@rektinamieze.lv

Norēķinu konts:
AS SEB banka, UNLALV2X
Konta Nr. LV34UNLA000100060990 1