Sigita Krūzkopa, LL.M.


Zvērināta advokāte
Maksātnespējas administratore

Nodokļu tiesības, komerctiesības, finanšu tiesības, starptautiskās tiesības, nekustamais īpašums, maksātnespēja, tiesiskās aizardzības procesi, tiesvedība

Izglītība:
Humboldta Universitāte Berlīnē, Juridiskā fakultāte, LL.M., 2008.
Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte, 2004.
Latvijas Universitāte, Ekonomikas un Vadības fakultāte, 2003.

Speciālā izglītība:
Maksātnespējas procesa administratora sertifikāts kopš 2004.gada

Profesionālā pieredze:
Zvērināta advokāte ZAB “Rektiņa un Mieze”, kopš 2013.gada
Individuāli praktizējoša zvērināta advokāte, 2009. -2013.
Stažiere, advokātu birojs “Hogan & Hartson, Raue”, Berlīnē, Vācijā, 2008
Juriste, advokātu birojs “Bērziņš, Marga un Vīnkalns”, 2000. – 2007.
Grāmatvede dažādās transporta un finanšu konsultāciju komercsabiedrībās, 1998. – 2002.
Grāmatveža palīgs, SIA “Parex līzings”, 1998. – 2000.

Latvijas Zvērinātu Advokātu kolēģijas biedre kopš 2005.gada