Guntis Lauskis, Mg. iur, MBA


Zvērināts advokāts
Sertificēts personas datu aizsardzības speciālists

Personas datu aizsardzība, elektroniskie sakari, informācijas tehnoloģijas, intelektuālais īpašums, farmācija (klīniskie pētījumi), investīciju piesaiste, uzņēmējdarbības projektu novērtēšana, korporatīvā pārvaldība

Izglītība:
RTU Inženierekonomikas fakultāte Norvēģijas – Latvijas profesionālā biznesa vadības maģistra (MBA) studiju programma “Inovācijas un uzņēmējdarbība”, 2010, MBA.
Latvijas Universitātes Starptautisko attiecību institūts, 2002, mg. iur.
Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte, 2000.

Profesionālā pieredze:
Zvērināts advokāts ZAB “Rektiņa un Mieze”, kopš 2015.gada
VAS „Privatizācijas aģentūra” (valdes loceklis), 2012. – 2014.
VA „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” (LIAA), (POLARIS projekts, Investīciju projektu departaments), 2010. – 2012.
Zvērināts advokāts ZAB “Raidla, Lejiņš & Norcous”, 2006. – 2010.
„Latvijas Mobilais Telefons, SIA”, Juridiskais departaments, 2003. – 2006.
Datu valsts inspekcija, Juridiskais departaments, 2001. – 2002.
Valsts zemes dienests, Nekustamā īpašuma vērtēšanas pārvalde, 1997. – 2000.

Latvijas Zvērinātu Advokātu kolēģijas biedrs kopš 2006.gada
Latvijas Informācijas Komunikācijas un Tehnoloģiju Asociācija (LIKTA) biedrs kopš 2007.gada.
Latvijas Sertificēto personas datu aizsardzības asociācijas biedrs kopš 2017.gada